2017-03-24 Nasze maluchy w akcji – dwa filmiki.

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach dotacji Gminy Kołobrzeg na promocję sportu i rekreacji. Trening 24.03.2017 r.

Opublikowany przez Anna Stefaniak-Dołęgowska na 26 marca 2017

Trening grupy początkującej trenera Taekwon-do pana Dawid Świtoń III DAN. Szkoła Taekwon-do Hwa-Rang z Drzonowa zaprasza. Zajęcia są realizowane w ramach dotacji z Gminy Kołobrzeg na promocję sportu i rekreacji na jej terenie.

Opublikowany przez Anna Stefaniak-Dołęgowska na 26 marca 2017

 

2017-03-17/19 Taekwon-Do ITF Czech Open 2017 w Nyburku

W dniach 17-19 marca 2017 r., odbył się Puchar Europy w Taekwon-Do ITF – Czech Open w mieście Nymburk koło Pragi. Do zawodów przystąpiło 530 zawodników z niemal całej Europy, m.in. z Holandii, Rosji, Ukrainy, Finlandii, Grecji. Gminę Kołobrzeg z sukcesami reprezentowała szkoła ,,Hwa – Rang” z Drzonowa przywożąc z Czech dwa brązowe medale….

Czytaj dalej 2017-03-17/19 Taekwon-Do ITF Czech Open 2017 w Nyburku

2017-02-20 Informacja o zebraniu w dniu 10 marca 2017 r.

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zgodnie z uchwałą z dnia 20 lutego 2017 r. Zarządu Stowarzyszenia Szkoła Taekwon-do ITF „Hwa-Rang w sprawie zwołania Walnego Zebrania niniejszym przekazuje się do wiadomości wszystkich informację o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zwołanym przez Zarząd Stowarzyszenia. Czytaj dalej 2017-02-20 Informacja o zebraniu w dniu 10 marca 2017 r.

Dotacja Wójta Gminy Kołobrzeg dla Stowarzyszenia na 2017 r.!

Zarząd Stowarzyszenia Szkoła Taekwon-do ITF „Hwa-Rang” z Drzonowa (z sekcjami w Drzonowie i Dźwirzynie) z radością informuje, o przyznanej dotacji przez Gminę Kołobrzeg na rok 2017,  w ramach promocji sportu i rekreacji wśród jej mieszkańców, w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).

Czytaj dalej Dotacja Wójta Gminy Kołobrzeg dla Stowarzyszenia na 2017 r.!

2018-01-14 Integracja mieszkańców i szkoły Taekwon-do Hwa-Rang z Drzonowa

Stowarzyszenie Szkoła Taekwon-do ITF „Hwa-Rang” z Drzonowa na czele z trenerem Dawidem Świtoniem – III DAN, postanowiło zorganizować spotkanie dla rodziców, dzieci i młodzieży uczęszczających do sekcji w Drzonowie i Dźwirzynie. Z pomocą przyszła im Grupa Inicjatywna Pracowni Orange, która przygotowała program imprezy, dążący swoimi działaniami do jak najlepszego poznania się i integracji mieszkańców: Drzonowa, Dźwirzyna, Grzybowa i okolic oraz miasta Kołobrzeg (z zaprzyjaźnionej Szkoły Taekwon-do „Jul-Dong”, prowadzonej przez trenera Mirosława Pękula – V Dan).

Czytaj dalej 2018-01-14 Integracja mieszkańców i szkoły Taekwon-do Hwa-Rang z Drzonowa